Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Cổ phiếu UPCom sắp được giao dịch ký quỹ?

25-08-2020

 

Quy định hiện nay chỉ cho phép các cổ phiếu niêm yết trên HOSE, HNX được giao dịch ký quỹ. Những cổ phiếu trên sàn UPCOM chưa được ký quỹ, nhưng thực tế vẫn không ít CTCK cấp margin cho cổ phiếu UPCOM thông qua hình thức hợp tác của 3 bên.

 

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn của giao dịch mới được Bộ Tài chính công bố, chứng khoán giao dịch ký quỹ là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đáp ứng những tiêu chí về thời gian niêm yết, đăng ký giao dịch quy mô vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành, tính thanh khoản và biến động giá, minh bạch thông tin và những tiêu chí khác theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

Theo dự thảo, cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán có thể được giao dịch ký quỹ, đồng nghĩa với khả năng các cổ phiếu sàn UPCom sẽ được cấp margin trong thời gian tới.

 

Cổ phiếu Upcom sắp được giao dịch ký quỹ 

 

Xem thêm: 

 

Hiện nay, quy định cho phép các cổ phiếu niêm yết trên HoSE, HNX được giao dịch ký quỹ. Những cổ phiếu sàn UPCom chưa được ký quỹ, nhưng thực tế vẫn không ít CTCK cấp margin cho cổ phiếu UPCom thông qua hình thức hợp tác của 3 bên.

 

Trên cơ sở tiêu chí do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định, Sở giao dịch chứng khoán công bố danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ hoặc chứng khoán không được giao dịch ký quỹ.

 

Trên cơ sở danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ hoặc chứng khoán không được giao dịch ký quỹ do Sở giao dịch chứng khoán công bố. Công ty chứng khoán chọn danh sách chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ tại công ty và thực hiện công bố thông tin trên quy định pháp luật về công bố thông tin.

 

Cũng theo dự thảo, nhà đầu tư có nghĩa vụ đảm bảo các tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì theo hợp đồng đã được ký với công ty chứng khoán. Khi tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư giảm thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì, công ty chứng khoán phát hành lệnh gọi ký quỹ bổ sung.

 

Chứng khoán không được giao dịch ký quỹ không được tính vào tài sản đảm bảo khi xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì giao dịch ký quỹ. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện, công ty chứng khoán có quyền được bán chứng khoán thế chấp theo điều khoản tại hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ. Trước khi thực hiện bán chứng khoán thế chấp, công ty chứng khoán thực hiện công bố theo quy định pháp luật chứng khoán về công bố thông tin và thông báo cho nhà đầu tư sao kê kết quả giao dịch bán chứng khoán thế chấp để được thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin giao dịch theo quy định pháp luật có liên quan.

 

Công ty chứng khoán không đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán phải ngừng ngay việc ký mới hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ từ khi xảy ra sự kiện.

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế hướng dẫn hoạt động giao dịch ký quỹ sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

 

Ủy ban chứng khoán nhà nước có trách nhiệm và ban hành quy chế giao dịch ký quỹ

Trong trường hợp cần thiết ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền được yêu cầu tạm ngừng giao dịch ký quỹ.

 

Qua bài viết trên, hy vọng bạn có thêm những thông tin hữu ích trong giao dịch đầu tư. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp sớm nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công!

 

Xem thêm các bài viết: