Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Nhà đầu tư chứng khoán sắp được giao dịch trong ngày và bán khống

25-08-2020

 

Những chứng khoán được phép giao dịch bán khống bảo đảm là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, đáp ứng những tiêu chí về thời gian niêm yết, đăng ký giao dịch.

 

Dự thảo thông tư hướng dẫn giao dịch được Bộ Tài chính công bố nhiều điều khoản đáng chú ý liên quan đến hoạt động giao dịch trong ngày hay giao dịch bán khống chứng khoán có bảo đảm.

 

Giao dịch trong ngày, theo dự thảo, nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch trong ngày sau khi đã ký hợp đồng giao dịch trong ngày với các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán. Hợp đồng giao dịch trong ngày phải có các điều khoản cho phép công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cho vay, giao dịch mua bắt buộc hỗ trợ thanh toán các trường hợp phát sinh thiếu hụt chứng khoán để chuyển giao. Hợp đồng giao dịch trong ngày nêu rõ các rủi ro phát sinh, thiệt hại và chi phí phát sinh nhà đầu tư phải thanh toán.

Bán khống giao dịch chứng khoán trong ngày

 

Xem thêm: 

 

Mỗi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư được mở một tài khoản giao dịch trong ngày. Tài khoản giao dịch trong ngày, tài khoản riêng biệt hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có. Công ty chứng khoán hạch toán tách biệt tài khoản giao dịch trong ngày với tài khoản giao dịch chứng khoán và tài khoản giao dịch ký quỹ của từng nhà đầu tư.

 

Công ty chứng khoán có quyền chọn mã chứng khoán có trong danh sách chứng khoán niêm yết giao dịch ký quỹ để thực hiện giao dịch trong ngày cho nhà đầu tư. Danh sách chứng khoán, được giao dịch trong ngày được công ty chứng khoán công khai trên trang thông tin điện tử của công ty chứng khoán.

 

Nhà đầu tư có trách nhiệm đặt lệnh giao dịch, bảo đảm tổng số chứng khoán trên các lệnh bán bằng với tổng số chứng khoán cùng mã trên các lệnh mua trong cùng ngày và ngược lại. Trường hợp tổng số chứng khoán các lệnh bán đã thực hiện nhiều hơn tổng số chứng khoán các lệnh mua đã thực hiện hoặc ngược lại, công ty chứng khoán phải có trách nhiệm thanh toán thay cho nhà đầu tư số tiền hoặc chứng khoán thiếu hụt tại ngày thanh toán.

 

Công ty chứng khoán từ chối thực hiện lệnh giao dịch trong ngày của nhà đầu tư khi không thể bảo đảm đủ tiền để thanh toán và chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán.

 

Nhà đầu tư có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thanh toán cho công ty chứng khoán tất cả mọi chi phí phát sinh liên quan tới hoạt động mua bắt buộc, vay chứng khoán, vay tiền hỗ trợ thanh toán trong trường hợp không có đủ tiền để thanh toán, không có đủ chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán theo quy định pháp luật liên quan.

 

Nhà đầu tư sắp được bán khống và giao dịch trong ngày

 

Qua bài viết trên, hy vọng bạn có thêm những thông tin hữu ích trong đầu tư. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp sớm nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công!

 

Xem thêm các bài viết: 

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED