Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Chứng khoán APEC (APS) tiếp tục chào bán gần 4 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu

17:35 Ngày 15/9/2021

Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4/2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Nếu thành công, Chứng khoán APEC dự kiến thu về số tiền xấp xỉ 47 tỷ đồng.

Chứng khoán APEC (APS) tiếp tục chào bán gần 4 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu

Theo Forbes 

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED