Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Liên tiếp 2 tháng không có nguồn cung mới ra thị trường, condotel rơi vào trạng thái “ngủ đông”

13:50 Ngày 8/9/2021

Đây được xem là phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh Covid-19. Sức cầu chung toàn thị trường ở mức rất thấp.

Liên tiếp 2 tháng không có nguồn cung mới ra thị trường, condotel rơi vào trạng thái “ngủ đông”

Theo Fortune

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED