Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

PVX: Lỗ luỹ kế vượt vốn với 3.985 tỷ đồng, kiểm toán từ chối kết luận với BCTC do vướng mắc tại một loạt vấn đề

8:40 Ngày 5/9/2021

Tính đến cuối quý 2/2021, PVX đã lỗ luỹ kế 3.985 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ. Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận đối với BCTC soát xét hợp nhất giữa niên độ 2021 của PVX do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp cho loạt vấn đề.

PVX: Lỗ luỹ kế vượt vốn với 3.985 tỷ đồng, kiểm toán từ chối kết luận với BCTC do vướng mắc tại một loạt vấn đề

Theo Fotune

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED