Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Quy định mới về tách thửa tại Bình Thuận, diện tích tối thiểu tại đô thị là 40m2

13:30 Ngày 1/9/2021

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND về điều kiện tách thửa, điều hiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới về tách thửa tại Bình Thuận, diện tích tối thiểu tại đô thị là 40m2

Theo CNBC 

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED