Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Các trường hợp không được cấp sổ đỏ

 

Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) khi có yêu cầu sẽ được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, pháp luật đất đai còn quy định những trường hợp không được cấp Sổ đỏ.

 

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ:

Theo Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP những trường hợp không được cấp Sổ đỏ, gồm:- Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
– Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.- Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
– Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.
– Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Sổ đỏ nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Tổ chức, UBND cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

 

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ

– Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý (Theo Điều 8 Luật Đất đai 2013), cụ thể:

+ Người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất trong các trường hợp sau:

. Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng, gồm công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập; quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm;

. Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;

. Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng;

. Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao để quản lý, đất chưa giao, đất chưa cho thuê tại địa phương.

+ Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở thuộc địa phương.

+ Người đại diện cho cộng đồng dân cư là người chịu trách nhiệm đối với đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

Lưu ý: Trường hợp tự chia tách thửa đất đã được cấp Sổ đỏ thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu (diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh) thì sẽ không được cấp Sổ đỏ.

 

Xem thêm:

 

Nhà dưới 30m2 có được cấp sổ đỏ?

Nhà dưới 30m2 không cấp sổ đỏ?

Đất dưới 30m2 không được cấp sổ đỏ theo quy định diện tích tối thiểu cấp sổ theo từng địa phương.

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về điều kiện để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu sẽ được quy định như sau:

Theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trường hợp đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu để cấp sổ đỏ được quy định theo địa phương sẽ được cấp sổ đỏ nếu thuộc một trong hai điều kiện sau:

– Thửa đất đó được hình thành trước ngày có văn bản quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa do UBND cấp tỉnh thi hành.

– Những thửa đất hình thành trước ngày 01/7/2014 có đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Nguyên tắc cấp sổ đỏ cho diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu:

– Ưu tiên các thửa đất dùng vào mục đích công cộng.

– Giao đất được thực hiện khi Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra, công bố và lấy ý kiến người dân nơi có đất về mục đích sử dụng và việc cấp sổ đỏ những thửa đất đó.

– Căn cứ vào đơn đề nghị giao đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ.

– Trong trường hợp diện tích đất tối thiểu để tách sổ đỏ nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu quy định tại địa phương, người sử dụng đất phải tiến hành hợp thửa đất đó vào một thửa đất khác để tạo thành một thửa thì mới được cấp sổ đỏ.

– Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề tránh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Xem chi tiết hơn về diện tích đất tối thiểu được cấp cho từng địa phương.

 

Tìm hiểu thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED