Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Bắc Ninh chính thức đồng ý chủ trương thành lập thị xã Quế Võ

14:35 Ngày 18/9/2021

Việc thành lập thị xã Quế Võ được xem là tiền đề quan trọng, góp phần sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Bắc Ninh chính thức đồng ý chủ trương thành lập thị xã Quế Võ

Theo INC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED