Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Bình Thuận đẩy mạnh đầu tư để nâng cấp La Gi lên thành phố trước năm 2025

10:05 Ngày 18/9/2021

Theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, La Gi đang quyết tâm hoàn thiện quy hoạch chi tiết và triển khai quy hoạch để đáp ứng các tiêu chí trở thành thành phố. Hàng loạt dự án được đầu tư để đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và trong tương lai, La Gi sẽ hình thành các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ, thể thao hiện đại,…

Bình Thuận đẩy mạnh đầu tư để nâng cấp La Gi lên thành phố trước năm 2025

Theo INC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED