Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Đà Nẵng đề xuất xây dựng hơn 60.000 căn nhà trong 5 năm tới

14:40 Ngày 9/9/2021

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, TP.Đà Nẵng đề xuất xây dựng 60.890 căn nhà ở trên diện tích 2.419ha. Tổng số vốn đầu tư để thực hiện kế hoạch này là 101.490 tỷ đồng.

Đà Nẵng đề xuất xây dựng hơn 60.000 căn nhà trong 5 năm tới

Theo Fortune

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED