Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Đồng Nai cần hơn 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở

21:55 Ngày 21/9/2021

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong những năm tới, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở cho người dân, do đó cần nguồn vốn lớn, lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng để triển khai các dự án.

Đồng Nai cần hơn 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở

Theo Fortune 

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED