Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTE

8:20 Ngày 31/8/2021

Theo thông báo ngày 30/08 của HOSE, CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (HOSE: TTE) vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTE

Ngày 12/05/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HM:HCM) (HOSE) ban hành quyết định số 271/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu TTE vào diện cảnh báo.

Đến ngày 26/08/2021, HOSE đã nhận được BCTC bán niên đã soát xét của TTE. Theo đó, trên BCTC hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 của TTE là hơn 10 tỷ đồng và lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 số tiền 7.4 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, Sở tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTE và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Theo Market Watch

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED