Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

21:55 Ngày 22/9/2021

Hiện nay, trên Thành phố Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Hà Nội đồng ý chủ trương Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Ngày 20/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 06 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, hầu hết đã hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Chính vì vậy, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể để tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo khoa học, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đối với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ; Lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ; Triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt cần quan tâm nghiên cứu giải quyết tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch; các chính sách về giải phóng mặt bằng, bố trí nhà tạm cư (hoặc nhà ở tạm thời) và bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng lại các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D trên địa bàn Thành phố và một số khu chung cư được lựa chọn triển khai ban đầu có tính khả thi như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân… để đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tạo tác động lan tỏa trong toàn Thành phố; có phương án, kế hoạch cụ thể đối với việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại Khu chung cư cũ Nguyễn Công Trứ hiện đang thực hiện dở dang theo chủ trương thí điểm trước đây.

Nghiên cứu, bổ sung giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục hành chính đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các Sở, ngành, quận, huyện.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp Nhân dân, định hướng, trao đổi, vận động và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân để tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu hoàn chỉnh Đề án, phối hợp Đảng đoàn HĐND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt theo thẩm quyền.

Theo INC 

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED