Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Lâm Đồng thu hồi đất đã giao cho Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt

19:15 Ngày 13/8/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt.


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED