Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Lợi nhuận SBT giảm 15%, chi phí tăng mạnh trong kỳ

11:20 Ngày 3/8/2021

 CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (HM:SBT) vừa công bố BCTC quý IV niên độ 2020-2021 (từ ngày 1/4  đến ngày 30/6) với doanh thu thuần tăng 10% lên 4.153 tỷ đồng. Trong đó, bán đường mía mang về hơn 3.882 tỷ đồng; bán mật đường gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt 90 tỷ đồng. Ngoài ra, TTC Sugar còn ghi nhận gần 58 tỷ doanh thu bán phân bón, tăng 71%; doanh thu bán điện gần 29 tỷ và các doanh thu khác. Giá vốn tăng thấp hơn giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp từ 14,9% lên 16,4%.

 

Lợi nhuận SBT giảm 15%, chi phí tăng mạnh trong kỳ

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt gần 209 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần cùng kỳ do phát sinh hơn 135 tỷ từ lãi kinh doanh hợp đồng tương lai, bên cạnh gần 15 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 45% lên 301,7 tỷ đồng, trong đó hơn nửa là chi phí lãi vay.

Ngoài ra, chi phí hoạt động của doanh nghiệp tăng đáng kể trong kỳ. Riêng chi phí quản lý tăng mạnh 143% lên gần 196 tỷ đồng do ghi nhận mức dự phòng hơn 47,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoàn nhập hơn 5 tỷ đồng. Chi phí nhân viên tăng 26%, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 82%, các chi phí quản lý khác tăng từ 256 triệu đồng lên 31 tỷ đồng. Các yếu tố này khiến lợi nhuận sau thuế giảm 9,5% xuống 195 tỷ đồng, riêng phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 15% về còn 197 tỷ đồng.

Lũy kế niên độ tài chính 2020-2021, doanh nghiệp tiêu thụ 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với cùng kỳ và là năm thứ hai liên tiếp sản lượng tiêu thụ trên 1 triệu tấn. Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi sản lượng đường ghi nhận doanh thu lũy kế 14.100 tỷ đồng, chiếm gần 95% tồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 675 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ; lãi cổ đông công ty mẹ tăng 84% lên 669 tỷ đồng. Theo công ty, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ những chính sách kinh doanh phù hợp và việc kiểm soát tốt chi phí đầu vào.

Niên độ 2020-2021, công ty đề ra mục tiêu 14.358 tỷ đồng doanh thu và 662 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 11% và 29% so với cùng kỳ. Như vậy, với kết quả trên, TTC Sugar đã hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản gần 20.516 tỷ đồng, tăng hơn 2.560 tỷ so với thời điểm đầu niên độ. Tiền và tương đương tiền tăng 73% lên 1.732 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng 23%, đạt 3.136 tỷ đồng.

Về đầu tư tài chính, TTC Sugar mua thêm khoảng 24,4 triệu cổ phiếu của Điện Gia Lai (HN:GEG) để nâng giá trị đầu tư tại cuối quý IV lên 638 tỷ đồng. Ngoài ra, danh mục đầu tư chứng khoán của công ty đường còn 1,7 triệu cổ phiếu VNG của CTCP Du lịch Thành Thành Công. Như vậy, SBT đã bán hàng loạt cổ phiếu như GVR, STB (HM:STB), HBC (HM:HBC), DRH, IDC, GEX… từ tháng 4 đến 6. Tính tới 30/3, các cổ phiếu này có tổng giá trị thị trường gần 30 tỷ đồng.

Đối ứng ở nguồn vốn, công ty đẩy mạnh vay nợ tài chính lên hơn 9.414 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm 30/6/2020. Cơ cấu nợ vay gồm 6.208 tỷ đến từ vay ngân hàng và 2.872 tỷ đồng huy động từ kênh trái phiếu và các khoản vay khác. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 117%.

Niên độ vừa qua, TTC Sugar chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu và nhận hơn 700 tỷ thông qua các khoản vay trung hạn. Toàn bộ vốn huy động được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường.

Theo Fortune

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED