Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Long An thu hồi hơn 3.000 héc-ta đất để triển khai loạt dự án

11:20 Ngày 11/9/2021

Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An ban hành Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác và danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Long An thu hồi hơn 3.000 héc-ta đất để triển khai loạt dự án

Theo CNBC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED