Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Ninh Thuận yêu cầu chủ đầu tư dành tối thiểu 10% quỹ đất xây nhà ở xã hội

13:30 Ngày 1/9/2021

Chủ đầu tư xây nhà ở thương mại, khu đô thị từ 5ha trở lên tại đô thị loại IV và V phải dành tối thiếu 10% quỹ đất để xây nhà ở xã hội.

Ninh Thuận yêu cầu chủ đầu tư dành tối thiểu 10% quỹ đất xây nhà ở xã hội

Theo Forbes

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED