Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Quận 8 đề xuất mua lại hàng trăm căn hộ tái định cư

21:40 Ngày 5/9/2021

Quận 8 đã có kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, cân đối, điều chuyển quỹ nhà tái định cư của TP tại các quận huyện lân cận, hoặc nhà ở xã hội dôi dư, để quận 8 bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị.

Quận 8 đề xuất mua lại hàng trăm căn hộ tái định cư

Theo CNBC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED