Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Quảng Ngãi dự kiến dành 300 tỷ xây trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh trên quỹ đất từng được quy hoạch làm khu đô thị sinh thái

14:00 Ngày 3/9/2021

Dự án trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh dự kiến được xây dựng trên quỹ đất từng được quy hoạch làm khu đô thị sinh thái Thiên Tân.

Quảng Ngãi dự kiến dành 300 tỷ xây trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh trên quỹ đất từng được quy hoạch làm khu đô thị sinh thái

Theo Market Watch

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED