Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Quy hoạch vùng đô thị – Giải pháp nền tảng để phát triển thành phố thông minh

9:10 Ngày 26/8/2021

Phần lớn các đô thị được hình thành một cách tự phát, để trở thành các trung tâm kinh tế, thương mại, chính trị… của địa phương, một vùng hay một quốc gia. Tuy nhiên, sự tích tụ dân số đến một mức nào đó sẽ gây ra những áp lực nặng nề lên hệ thống hạ tầng và an sinh xã hội.

Quy hoạch vùng đô thị – Giải pháp nền tảng để phát triển thành phố thông minh

Theo Forbes

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED