Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Thanh Hoá chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án nghỉ dưỡng hơn 1600 tỷ đồng

14:30 Ngày 18/9/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vừa ký quyết định số 3621 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Thanh Hoá chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án nghỉ dưỡng hơn 1600 tỷ đồng

Theo Market Watch 

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED