Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

ADALend: Giải phóng tiềm năng DeFi về bảo mật & chức năng

Những người phải đi vay hẳn đều biết rằng quá trình này thường kéo dài và thường bao gồm các chuỗi vấn đề phức tạp gắn liền với khoản vay.  Tình trạng hiện tại của các sản phẩm tài chính là các ngân hàng yêu cầu kiểm soát hoàn toàn các khoản vay và những người thực hiện các khoản vay đó.

Tuy nhiên, ADALend đang thay đổi tất cả những điều đó.  Nó là một nền tảng phi tập trung sử dụng các hợp đồng thông minh để cho phép cho vay tiền điện tử phi tập trung và để tạo ra các sản phẩm tài chính có thể được kiểm soát ở cấp độ cá nhân.

ADALend

Giới thiệu về ADALend

 ADALend là một giao thức cho vay phi tập trung được quản lý bởi hệ thống Cardano.  Trong hệ thống Cardano này, ADALend sẽ ảnh hưởng đến tính linh hoạt của thị trường tài chính kỹ thuật số bằng cách cung cấp cơ sở để truy cập ngay vào các khoản vay và tài sản thế chấp, dẫn đến tính thanh khoản bền vững cho các tài sản blockchain của người cho vay.

 Hoạt động mua lại là quá trình chuyển đổi mã thông báo chia sẻ thành các đối tác mã thông báo cơ bản của chúng.  Trong quy trình này, mã thông báo chia sẻ được đốt cháy và mã thông báo cơ bản được trả lại cho người dùng, hoàn tất giao dịch.  Tại thời điểm này, các mã thông báo cơ bản đã tăng giá trị khi giá trị của mã thông báo chia sẻ tăng theo thời gian.

 Hoạt động hoàn trả có trách nhiệm trả lại số tiền đã vay cũng như bất kỳ khoản lãi nào đã tích lũy.  Nếu số tiền hoàn vốn nhỏ hơn số tiền phải hoàn trả, số tiền đi vay sẽ được xóa khỏi số tiền hoàn trả, dẫn đến số tiền phải trả.  Nếu số tiền hoàn trả lớn hơn số tiền phải hoàn trả, số tiền hoàn trả được chỉ định là số tiền cho vay.

Bảo mật nhiều lớp cho các hồ thanh khoản của ADALend

 Ưu tiên chính của ADALend là sức khỏe và bảo mật của giao thức.  Nền tảng này sẽ kết hợp các mục tiêu bên trong và bên ngoài để duy trì nhiều lớp tính toán kiểm tra giá để duy trì nhóm thanh khoản.  Kiến trúc giao thức, chất lượng mã, trình theo dõi sức khỏe, cũng như các bot thanh lý đang hoạt động và bảo hiểm, tất cả đều đóng góp vào bảo mật và an toàn tổng thể của dự án.

 Hơn nữa, nền tảng sẽ không ngừng phát triển với các kế hoạch nâng cấp và các tính năng mới để giữ an toàn cho hệ thống.

ADALend sẽ cung cấp các tính năng khác nhau để cung cấp cho người dùng các công cụ tài chính phi tập trung mà mọi người có quyền truy cập Internet đều có thể truy cập được mà không cần đến các yêu cầu KYC phức tạp của hệ thống ngân hàng chính thống.

 

Giao thức sẽ cải thiện hiệu quả sử dụng vốn của tài sản kỹ thuật số bằng cách cho phép tài sản tích lũy được để tài trợ cho nhiều nhóm cho vay. Giao thức sẽ sử dụng chuỗi khối Cardano để khai thác tiềm năng DeFi như một sự thay thế khả thi cho lĩnh vực tài chính truyền thống.

Theo tapchidefi.com


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED