Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

IMF đề xuất 3 quy định toàn cầu về tiền điện tử

Sự phát triển nhanh chóng của tài sản tiền điện tử, các sản phẩm và dịch vụ có liên quan và các mối liên kết với hệ thống tài chính được quản lý đang tăng cường nhu cầu về quy định toàn cầu về tiền điện tử phải toàn diện, nhất quán và được điều phối bởi các cơ quan quản lý trên thế giới.

IMF đề xuất 3 quy định toàn cầu về tiền điện tử

IMF cho rằng quy định toàn cầu về tiền điện tử nên được tăng cường toàn diện 

Theo bài báo do International công bố trên trang web của tổ chức tài chính quốc tế có trụ sở tại Washington:

 Phân tích được thực hiện bởi Tobias Adrian, Cố vấn tài chính kiêm Giám đốc Ban Thị trường vốn và tiền tệ của IMF, Dong He, Phó Giám đốc Ban Thị trường vốn và tiền tệ (MCM) của IMF, và Aditya Narain, Phó Giám đốc Ban MCM  .

 Ba tác giả cho rằng các biện pháp quản lý chưa được phối hợp có thể tạo điều kiện cho dòng vốn có khả năng gây mất ổn định trên toàn thế giới.

Họ nói rằng,

 Các tác giả biện minh cho sự cần thiết của quy định về tiền điện tử toàn cầu với nhận định của họ rằng “việc chuyển tiền xuyên ngành và xuyên biên giới của tiền điện tử hạn chế hiệu quả của các phương pháp tiếp cận quốc gia”.

 Ngoài ra, họ nói rằng việc giám sát và thực thi trở nên khó khăn hơn do nhiều nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hoạt động xuyên biên giới

IMF đề xuất 3 quy định toàn cầu về tiền điện tử

Bài đăng cho biết, khuôn khổ quy định toàn cầu được đề xuất phải đảm bảo một sân chơi bình đẳng dọc theo phạm vi hoạt động và rủi ro, và bao gồm ba yếu tố sau:

các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử thực hiện các chức năng quan trọng phải được cấp phép hoặc ủy quyền để thực hiện các hoạt động của họ;

 các yêu cầu phải được điều chỉnh cho phù hợp với các trường hợp sử dụng chính của tài sản tiền điện tử và stablecoin, có nghĩa là các dịch vụ và sản phẩm để đầu tư cần phải có các yêu cầu tương tự như yêu cầu của các nhà môi giới và đại lý chứng khoán do các cơ quan quản lý chứng khoán thực thi;

 Bài báo kết luận rằng có “nhu cầu khẩn cấp về hợp tác và hợp tác xuyên biên giới để giải quyết các thách thức về công nghệ, luật pháp, quy định và giám sát”, đồng thời nói thêm rằng đó là một nhiệm vụ khó khăn để thiết lập “một tổ chức toàn diện, nhất quán và phối hợp  cách tiếp cận theo quy định đối với tiền điện tử. “

 “Nhưng nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, chúng ta có thể đạt được mục tiêu chính sách là duy trì sự ổn định tài chính đồng thời hưởng lợi từ những lợi ích mà các đổi mới công nghệ cơ bản mang lại,” các tác giả nêu rõ.

Theo tapchidefi.com


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED