Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Thị trường tiền điện tử ngày 20-12-2021: Bitcoin và Ethereum giảm trong khi XRP tăng tốc độ

Thị trường tiền điện tử ngày 20-12-2021: Giá Bitcoin không thể đạt được sức mạnh trên mức kháng cự 48.500 USD.  BTC bắt đầu giảm mới và giao dịch dưới 47.500 USD.  Vào lúc 04:24 UTC, BTC cho thấy dấu hiệu giảm giá và có nguy cơ giảm nhiều hơn dưới 46.500 USD.

Tương tự, hầu hết các altcoin chính đang giảm.  ETH không vượt qua được 4.100 USD và giảm xuống dưới 4.000 USD.  Ngược lại, XRP đã bắt đầu một đợt phục hồi mới và phá vỡ mức 0,90 USD.  ADA giảm gần 5% và nó có thể quay trở lại 1,20 USD.

Thị trường tiền điện tủ ngày 20-12-2021

Thị trường tiền điện tử ngày 20-12-2021: Giá bitcoin

Sau một làn sóng phục hồi tốt, giá bitcoin đã phải đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức 48.500 USD.  BTC bắt đầu giảm mới và giao dịch dưới 47.500 USD.  Giá giảm 2% và có nguy cơ giảm xuống dưới mức hỗ trợ 46.500 USD.  Mức hỗ trợ hàng tuần chính tiếp theo là gần 45.500 USD, dưới mức đó giá có thể giảm xuống 43.000 USD.

 Ở chiều ngược lại, mức kháng cự ban đầu là gần 47.500 USD.  Ngưỡng kháng cự chính là gần vùng 48.500 USD, trên đó giá có thể tăng cao hơn về mức 50.000 USD.

Thị trường tiền điện tử ngày 20-12-2021: Giá Ethereum

Giá Ethereum đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng kháng cự 4.100 USD.  ETH bắt đầu giảm mới và giao dịch dưới mức hỗ trợ 4.000 USD.  Giá đang di chuyển thấp hơn và kiểm tra mức 3.900 USD.  Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức 3.880 USD, dưới mức đó giá có thể giảm xuống còn 3.650 USD.

Nếu có một mức tăng mới, ETH có thể phải đối mặt với mức kháng cự gần 4.000 USD.  Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức 4.100 USD.

Thị trường tiền điện tử ngày 20-12-2021: Giá ADA, BNB, SOL, DOGE và XRP

Cardano (ADA) giảm 5% và giao dịch gần mức 1,232 USD.  Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức 1,22 USD, dưới mức này có nguy cơ di chuyển về vùng hỗ trợ 1,20 USD.

Binance coin (BNB) đang giảm và giao dịch gần mức 525 USD.  Hỗ trợ ngay lập tức là gần 520 USD. Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới 500 USD có thể yêu cầu kiểm tra mức 500 USD.

Solana (SOL) đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 180 USD.  Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức 172 USD.  Nếu phe bò không bảo vệ được mức hỗ trợ 172 USD, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ hàng tuần chính ở mức 165 USD.

DOGE đang giảm và giao dịch dưới 0,180 USD.  Điểm dừng tiếp theo cho những con gấu có thể là 0,165 USD.  Nếu có thêm khoản lỗ, giá có thể giảm về vùng hỗ trợ 0,150 USD.

Giá XRP vượt trội hơn và tăng trên mức kháng cự 0,850 USD.  Giá tăng 9% và đang giao dịch trên 0,90 USD.  Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 0,920 USD, trên đó giá có thể kiểm tra 0,965 USD.

Thị trường tiền điện tử ngày 20-12-2021: Thị trường altcoin khác

Một số altcoin đã tăng hơn 5%, bao gồm DCR, ONE, LUNA, AR, CEL và OKB.  Trong số này, OHM tăng 18% và vượt qua mức 410 USD.

Nhìn chung, giá bitcoin đang giảm và giao dịch dưới 47.500 USD.  Mức hỗ trợ chính ở mức 45.500 USD, dưới mức này, phe gấu có thể sẽ tăng lên trong các phiên tới.

Tổng hợp


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED