Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành đạt hơn 50% kế hoạch

21:20 Ngày 11/9/2021

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội quan tâm, xem xét bố trí nguồn vốn trung hạn 2021-2025 để các cơ quan quản lý Nhà nước có đủ nguồn vốn thực hiện.

Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành đạt hơn 50% kế hoạch

Theo Fortune

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED