Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Quảng Ngãi sẽ thu hồi gần 450ha đất làm 106 dự án

Quảng Ngãi có 106 công trình, dự án tương đương với diện tích gần 437 ha cần thu hồi đất. Bên cạnh đó, tỉnh này có 164 công trình dự án với hơn 1.273 ha đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình số 26/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quảng Ngãi có 106 công trình, dự án, tương đương với diện tích gần 437 ha cần thu hồi đất.

Trong đó, huyện Tư Nghĩa có 8 dự án (12,45 ha); huyện Minh Long có 6 dự án (4,32 ha), huyện Sơn Tịnh có 9 dự án (21,69 ha), huyện Bình Sơn có 9 dự án (45,89 ha), huyện Trà Bồng có 9 dự án với (60,41 ha), thành phố Quảng Ngãi có 7 dự án (149,59 ha) và thị xã Đức Phổ có 16 dự án (55,2 ha).

Ngoài ra, Quảng Ngãi có 164 công trình dự án với 1273,36 ha cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và đất rừng phòng hộ, trong đó có 205,97 ha đất lúa và 11,3 ha đất rừng phòng hộ. Cụ thể, thành phố Quảng Ngãi có 21 dự án tương đương 203,21 ha đất cần chuyển đổi; huyện Bình Sơn có 21 dự án tương đương 286,99 ha; huyện Sơn Hà có 14 dự án với 378,59 ha; huyện Mộ Đức có 15 dự án với hơn 85 ha,…

Tổng kinh phí dự kiến cụ thể chi cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 953 tỷ đồng. Cũng trong tờ trình, UBND tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến đối với công trình, dự án có trong kế hoạch sử đất 3 năm liên tiếp nhưng chưa hoàn thành công tác thu hồi hoặc chưa chuyển mục đích sử dụng đất mà các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện dự án trong năm 2022.

Do đó, UBND tỉnh xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất các công trình dự án này tiếp tục thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ngoài ra, tháng 12/ 2018, HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất và danh mục chuyển mục đích đất lúa năm 2019 đối với hai dự án: Đập Cà Ninh (85 ha), đất lúa 9ha và đường Trì Bình – Cảng Dung Quất (66,18 ha), đất lúa 9,5 ha. Tuy nhiên, sau khi rà soát, dự án đường Trì Bình- Cảng Dung Quất còn thiếu 16,82 ha.

Để có cơ sở lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất, UBND tỉnh Quảng Ngài trình HĐND tỉnh thống nhất bổ sung diện tích vào danh mục thu hồi đất năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi và đính chính lại diện tích đất lúa đối với hai dự án đập Cà Ninh và đường Trì Bình – Cảng Dung Quất.

Điểm nóng phân lô, bán nền lại ồ ạt xin chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở
https://cafef.vn/quang-ngai-se-thu-hoi-gan-450ha-dat-lam-106-du-an-20220306234711783.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED