Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Báo cáo American Electric Power: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

Báo cáo American Electric Power: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4
© Reuters. Báo cáo American Electric Power: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

Hocviendautu.edu.vn – American Electric Power báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.98 với doanh thu $4.1B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là $0.9363 với mức doanh thu là $3.73B. .

American Electric Power công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Tiện ích trong tháng này

Vào 10/2/, Duke Energy báo cáo EPS quý bốn là $0.94 cùng với doanh thu $6.24B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.9615 với mức doanh thu dự kiến là $6.53B.

Lợi nhuận của Southern cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 17/2/, với EPS quý bốn là $0.36 cùng với doanh thu đạt được là $5.77B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là $0.3536 cùng với doanh thu là $4.62B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Hocviendautu.edu.vn để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED