Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Báo cáo Expedia: lợi nhuận cao hơn, doanh thu thấp hơn trong Q4

Báo cáo Expedia: lợi nhuận cao hơn, doanh thu thấp hơn trong Q4
© Reuters. Báo cáo Expedia: lợi nhuận cao hơn, doanh thu thấp hơn trong Q4

Hocviendautu.edu.vn – Expedia báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu giảm so với dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.06 với doanh thu $2.28B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó kỳ vọng EPS là $0.767 với mức doanh thu là $2.29B. .

Expedia công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Hàng Tiêu Dùng Không Thiết Yếu trong tháng này

Vào 3/2/, Amazon.com báo cáo EPS quý bốn là $27.75 cùng với doanh thu $137.41B, so với EPS được dự báo trước đó là $3.61 với mức doanh thu dự kiến là $137.68B.

Lợi nhuận của Tesla cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 26/1/, với EPS quý bốn là $2.54 cùng với doanh thu đạt được là $17.72B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là $2.36 cùng với doanh thu là $17.13B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Hocviendautu.edu.vn để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED