Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Báo cáo Liberty Global: lợi nhuận cao hơn, doanh thu giống như trong Q4

Báo cáo Liberty Global: lợi nhuận cao hơn, doanh thu giống như trong Q4
© Reuters. Báo cáo Liberty Global: lợi nhuận cao hơn, doanh thu giống như trong Q4

Hocviendautu.edu.vn – Liberty Global báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu giống như dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.09 với doanh thu $1.92B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó kỳ vọng EPS là $0.0476 với mức doanh thu là $1.92B. .

Liberty Global công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Dịch Vụ Truyền Thông trong tháng này

Vào 1/2/, Alphabet C báo cáo EPS quý bốn là $30.69 cùng với doanh thu $75.33B, so với EPS được dự báo trước đó là $27.8 với mức doanh thu dự kiến là $72.27B.

Lợi nhuận của Meta Platforms thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 2/2/, với EPS quý bốn là $3.67 cùng với doanh thu đạt được là $33.67B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là $3.84 cùng với doanh thu là $33.37B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Hocviendautu.edu.vn để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED