Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Báo cáo Medtronic: lợi nhuận giống như, doanh thu thấp hơn trong Q3

Báo cáo Medtronic: lợi nhuận giống như, doanh thu thấp hơn trong Q3
© Reuters. Báo cáo Medtronic: lợi nhuận giống như, doanh thu thấp hơn trong Q3

Hocviendautu.edu.vn – Medtronic báo cáo lợi nhuận quý ba đúng như kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu giảm so với dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.37 với doanh thu $7.76B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là $1.37 với mức doanh thu là $7.88B. .

Medtronic công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Chăm sóc Y tế trong tháng này

Vào 25/1/, J&J báo cáo EPS quý bốn là $2.13 cùng với doanh thu $24.8B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.12 với mức doanh thu dự kiến là $25.28B.

Lợi nhuận của Roche Holding ADR đúng như kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 3/2/, với EPS quý bốn là $1.29 cùng với doanh thu đạt được là $17.54B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là $1.29 cùng với doanh thu là $17.1B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Hocviendautu.edu.vn để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED