Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Báo cáo Starbucks: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q1

Báo cáo Starbucks: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q1
© Reuters. Báo cáo Starbucks: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q1

Hocviendautu.edu.vn – Starbucks báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.72 với doanh thu $8.05B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó kỳ vọng EPS là $0.7968 với mức doanh thu là $8B. .

Cổ phiếu Starbucks giảm 4.57% và được giao dịch ở mức $94.25 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

Starbucks công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Hàng Tiêu Dùng Không Thiết Yếu trong tháng này

Vào 26/1/, Tesla báo cáo EPS quý bốn là $2.54 cùng với doanh thu $17.72B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.36 với mức doanh thu dự kiến là $17.13B.

Lợi nhuận của Louis Vuitton ADR đúng như kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý bốn là $2.54 cùng với doanh thu đạt được là $22.37B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là $2.54 cùng với doanh thu là $20.27B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Hocviendautu.edu.vn để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED