Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Báo cáo Stellantis NV: lợi nhuận giống như, doanh thu cao hơn trong Q4

Báo cáo Stellantis NV: lợi nhuận giống như, doanh thu cao hơn trong Q4
© Reuters. Báo cáo Stellantis NV: lợi nhuận giống như, doanh thu cao hơn trong Q4

Hocviendautu.edu.vn – Stellantis NV báo cáo lợi nhuận quý bốn đúng như kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là €1.16 với doanh thu €44.26B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là €1.16 với mức doanh thu là €40.93B. .

Stellantis NV công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Hàng Tiêu Dùng Không Thiết Yếu trong tháng này

Vào Thứ 4, Pirelli & C báo cáo EPS quý bốn là €0.1 cùng với doanh thu €1.35B, so với EPS được dự báo trước đó là €0.0987 với mức doanh thu dự kiến là €1.25B.

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Hocviendautu.edu.vn để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED