Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Cao su Tây Ninh lên kế hoạch lãi sau thuế 2022 giảm 41%

Cao su Tây Ninh lên kế hoạch lãi sau thuế 2022 giảm 41%

Trong năm 2022, Công ty mẹ CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 355 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 65 tỷ đồng, giảm 18% và 41% so với năm trước.

Sản lượng khai thác và sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 7,500 tấn và 8,200 tấn. Ngoài ra, Công ty mẹ TRC cũng đặt kế hoạch tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2022 gần 230 tỷ đồng.

Với Công ty con là Công ty Siêm Riệp – Phát triển cao su (TRC sở hữu 100% vốn), tổng doanh thu dự kiến đạt gần 94 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 62 tỷ đồng.

Lãi ròng hợp nhất 2021 tăng 10% sau kiểm toán

Chênh lệch số liệu KQKD hợp nhất trước và sau kiểm toán của TRC. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: HVĐTFinance

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, lãi ròng đạt hơn 97 tỷ đồng, tăng 10% so với báo cáo tự lập. Công ty biết cho biết nguyên nhân là do điều chỉnh giảm chi phí tiền lương, giá thành tiêu thụ mủ cao su giảm nên lợi nhuận cao su tăng.

So với cùng kỳ, doanh thu thuần tăng 15%, đạt gần 418 tỷ đồng và lãi ròng tăng 5%, lên hơn 92 tỷ đồng. Theo TRC, lợi nhuận mủ cao su tăng do giá bán bình quân năm 2021 đạt 41.78 triệu đồng/tấn, tăng 7 triệu đồng/tấn so với năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng do nhận cổ tức từ đơn vị góp vốn tăng.

Quy mô tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 ghi nhận hơn 1,974 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 26%, xuống còn 113 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 43%, giá trị gần 70 tỷ đồng, biến động chủ yếu đến từ thành phẩm. 

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 414 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay dài hạn gần 233 tỷ đồng, giảm 15% và nợ vay ngắn hạn gần 33 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Trên thị trường, cổ phiếu TRC đã đứng im tại mốc 47,800 đồng/cp trong 4 phiên trở lại đây, giảm 5% so với đỉnh phiên 07/02.

Diễn biến giá cổ phiếu TRC từ đầu năm 2021 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED