Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Chủ tịch hoàn tất thoái 2 triệu cp LCG

Chủ tịch hoàn tất thoái 2 triệu cp LCG

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/01 đến ngày 17/02/2022, ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) đã bán 2 triệu cp LCG.

Sau giao dịch, ông Hùng đã giảm tỷ lệ sở hữu tại LCG từ 4.17% (hơn 7 triệu cp) xuống còn 3.02% (hơn 5 triệu cp).

Với giá bình quân trong khoảng thời gian ông Hùng bán ra là 19,187 đồng/cp, ước tính vị Chủ tịch đã thu về hơn 38 tỷ đồng sau thương vụ.

Diễn biến giá cổ phiếu LCG trong 1 năm trở lại đây

Lãi ròng quý 4 tụt dốc 82%

Kết quả kinh doanh quý 4/202 của LCG. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của LCG

Về hoạt động kinh doanh quý 4/2021, LCG ghi nhận doanh thu thuần gần 471 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ và lãi ròng giảm 82%, xuống còn 23 tỷ đồng. Theo giải trình của LCG, nguyên nhân là do Công ty và các đơn vị trong hệ thống đều có lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp nên với tình hình dịch bệnh Covid-19, ngoài Công ty mẹ thì các công ty con đều bị ảnh hưởng dẫn đến doanh thu và lợi nhuận quý 4 giảm so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần đạt hơn 2,120 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm 2020 và lãi ròng hơn 184 tỷ đồng, giảm 41%.

Năm 2021, LCG đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 3,600 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 300 tỷ đồng, giảm 4%. Như vậy, Công ty thực hiện được 59% chỉ tiêu doanh thu thuần và 61% mục tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của LCG tại ngày 31/12/2021 ghi nhận gần 5,829 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với tỷ lệ 61%, ghi nhận gần 2,249 tỷ đồng, giảm 27%.

Nợ phải trả tại thời điểm này gần 3,438 tỷ đồng, giảm 20%. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 229 tỷ đồng, giảm 63% và dư nợ vay dài hạn gần 743 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Tiên Tiên

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED