Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) – khẳng định vị thế Ngân hàng Đầu tư trong thương vụ Masan x Phúc Long

Đây là một thương vụ đăc biệt khi những giai đoạn căng thẳng nhất xảy ra trong thời điểm dịch bệnh và Chứng khoán Bản Việt đã thể hiện vai trò quan trọng của mình để làm cho thương vụ vẫn có thể diễn ra suôn sẻ


Chứng khoán Bản Việt (VCSC) – khẳng định vị thế Ngân hàng Đầu tư trong thương vụ Masan x Phúc Long - Ảnh 1.

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED