Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Chứng khoán Bảo Việt (BVS): Lãi tăng sau kiểm toán, cổ phiếu tăng 16% sau 6 phiên

Chứng khoán Bảo Việt (BVS): Lãi tăng sau kiểm toán, cổ phiếu tăng 16% sau 6 phiên
Chứng khoán Bảo Việt (BVS): Lãi tăng sau kiểm toán, cổ phiếu tăng 16% sau 6 phiên

 

VNI
-0.19%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

BVS
-0.69%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Ngày 21/4 tới đây, Chứng khoán Bảo Việt (Mã HN:BVS) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua một số nội dung quan trọng. CTCP Chứng khoán Bảo Việt (Mã BVS – HNX) công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 với việc được điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, lãi ròng của công ty tăng từ mức 143,5 tỷ đồng lên mức gần 147 tỷ đồng trong khi doanh thu hoạt động không thay đổi (đạt hơn 855 tỷ đồng). Tính chung, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của BVS năm 2022 lần lượt giảm 25% và 48% so với thực hiện trong năm 2021.

Tại thời điểm cuối năm năm 2022, tổng tài sản của công ty ở mức 3.858 tỷ đồng trong đó danh mục đầu tư tự doanh giảm 337 tỷ về còn 400 tỷ; khoản đầu tư ngắn hạn (HTM) giảm từ 998 tỷ về còn 628 tỷ; khoán cho vay margin và ứng trước tiền bán giảm từ 3.374 tỷ về còn 2.254 tỷ. Ngược lại, giá trị khoản dự phòng suy giảm giá trị cho tài sản thế chấp tăng từ mức gần 60 tỷ lên 74 tỷ đồng.

Được biết chiều 21/4 tới đây, Chứng khoán Bảo Việt sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 – 2023; thông qua mức thù lao của ban lãnh đạo và kế hoạch thay đổi trụ sở chính.

Công ty hiện vẫn chưa công bố tài liệu chi tiết cho các vấn đề này.

Trên thị trường chứng khoán, cùng với sóng tăng của nhóm cổ phiếu chứng khoán gần 2 tuần trở lại đây (trong bối cảnh VN-Index đã tăng phiên thứ 9 liên tiếp), cổ phiếu BVS đã ghi nhận 6 phiên tăng gần nhất kéo thị giá lên mức 19.100 đồng (+16,4%).

Diễn biến giá cổ phiếu BVS

]]>

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED