Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Chứng khoán FPT (FTS) trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 5%

Năm 2022 Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lãi sau thuế giảm 6,3% về mức 680 tỷ đồng.

Ngày 29/3 tới đây CTCP Chứng khoán FPT (mã chứng khoán FTS) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 1/3/2022.

Năm 2021, FPTS lãi trước thuế 725 tỷ đồng, tăng 190% so với thực hiện năm trước. Với kết quả đạt được, FPTS trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó muốn dành gần 74 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2022.

Năm 2022, FPTS ước tính cộng doanh thu hoạt động kinh doanh và doanh thu tài chính đã thực hiện đạt 1.090 tỷ đồng, giảm 3,7% so với doanh thu thực hiện năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế cũng giảm 6,3% về mức 680 tỷ đồng.

Phát hành gần 30 triệu cổ phiếu thưởng

HĐQT FPTS cũng dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, FPTS dự kiến phát hành hơn 29,51 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. tỷ lệ phát hành 10:2, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện trong quý 2/2022.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 295 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ dự phòng tài chính, (89,36 tỷ đồng), từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (89,36 tỷ đồng) và từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán của công ty (tối đa 116,4 tỷ đồng).

BCTC năm 2021 đã kiểm toán ghi nhận, đến 31/12/2021, FPTS còn 1.328 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 89,36 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ cùng hơn 89,36 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Như vậy, FPTS dự kiến dùng toàn bộ số tiền trong 2 quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính ra để phát hành cổ phiếu thưởng. Số thiếu còn lại lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường cổ phiếu FTS hiện duy trì giao dịch quanh mức 50.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán FPT (FTS) trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 5% - Ảnh 1.Chứng khoán FPT (FTS) đặt kế hoạch lãi trước thuế thực hiện năm 2022 giảm hơn 6% về mức 680 tỷ đồng
https://cafef.vn/chung-khoan-fpt-fts-trinh-phuong-an-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-20-va-tra-co-tuc-nam-2021-ty-le-5-20220314143236962.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED