Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

DXG, LUT, MDG, SP2, BNA, CNT, CNN, TLI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Amersham Industries Limited đã bán 3 triệu cp, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã bán 100.000 cp và Vietnam Enterprise Investments limited đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 12 quỹ liên quan từ 134.678.028 cp (tỷ lệ 22,4279%) xuống 131.087.028 cp (tỷ lệ 21,8285%). Giao dịch thực hiện ngày 16/3/2022.

CTCP Lương Tài (LUT): Ông Bùi Đình Hải, em ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 1.351.500 cp (tỷ lệ 9,03%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LUT, cùng thời gian, bà Vũ Thị Thứ, vợ ông Bùi Đình Hưng, đã bán toàn bộ 2.806.100 cp (tỷ lệ 18,79%) và không còn là cổ đông lớn. Còn ông Nguyễn Văn Hiệp, Uỷ viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 397.801 cp (tỷ lệ 0,45%) đang sở hữu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/3 đến 31/3/2022.

CTCP Miền Đông (MDG): Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 143.819 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/3 đến 15/4/2022.

CTCP Thuỷ điện Sử Pán 2 (SP2): Tổng Công ty Sông Đà – CTCP đăng ký bán toàn bộ 5.806.000 cp (tỷ lệ 38,39%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/3 đến 11/4/2022.

CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (BNA): CTCP Á Long đăng ký bán toàn bộ 1.881.250 cp (tỷ lệ 9,41%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/3 đến 20/4/2022.

CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư (CNT): Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 510.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 27.416.500 cp (tỷ lệ 68,69%). Giao dịch thực hiện ngày 14/3/2022.

CTCP Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO (CNN): Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 135.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 363.261 cp (tỷ lệ 4,13%). Giao dịch thực hiện ngày 28/2/2022.

CTCP May Quốc tế Thắng Lợi (TLI): Bà Phạm Uyên Nguyên, Uỷ viên HĐQT, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 431.004 cp (tỷ lệ 14,37%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/3 đến 15/4/2022.

DGC, C4G, PNJ, BDG, HAX, ABI, NNG, HIG, HSV, MEG, HAM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
https://cafef.vn/dxg-lut-mdg-sp2-bna-cnt-cnn-tli-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-20220317223758433.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED