Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

EVF dự kiến phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

EVF dự kiến phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
© Reuters.

Theo Lan Nha

Hocviendautu.edu.vn – Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (HM:EVF) dự kiến phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/CP để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 6,5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6,5 cổ phần phát hành thêm). Ngày 4/3 sẽ là ngày chốt danh sách trả cổ tức và tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 198,05 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2020 và các năm trước để lại.

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2021, tổng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của EVF đạt 1.771,5 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp ghi nhận 411,6 tỷ đồng, vượt 28,6% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm. Lợi nhuận sau thuế EVF đạt hơn 330 tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm trước.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản EVN Finance đạt hơn 32.387 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản cho vay khách hàng tăng 40%, đạt 16.849,9 tỷ đồng.

Trong năm 2021, EVF đã thực hiện tăng vốn điều lệ bằng việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn phân chia lợi nhuận năm 2018 và 2019. Theo đó, vốn điều lệ tăng từ 2,649.8 tỷ đồng lên 3,047 tỷ đồng và tổng vốn chủ sở hữu của EVF đạt 3,984 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2021.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED