Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chui, cổ đông DDV bị xử phạt 200 triệu đồng

Giao dịch chui, cổ đông DDV bị xử phạt 200 triệu đồng
Giao dịch chui, cổ đông DDV bị xử phạt 200 triệu đồng

Vietstock – Giao dịch chui, cổ đông DDV bị xử phạt 200 triệu đồng

Ngày 27/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Thương mại và dịch vụ Việt Kim số tiền 200 triệu đồng.

Ngày 17/05/2021, CTCP Thương mại và dịch vụ Việt Kim đã mua gần 4.9 triệu cp CTCP DAP – VINACHEM (UPCoM: DDV) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 3.42% lên 6.76% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV, trở thành cổ đông lớn của DDV.

Tiếp đó, ngày 25/05/2021, Công ty đã bán hơn 1.4 triệu cp DDV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5.34% xuống còn 4.73% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV, không còn là cổ đông lớn của DDV. Đến ngày 06/07/2021, HNX chưa nhận được công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty và công bố thông tin về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Do đó, Thương mại và dịch vụ Việt Kim bị xử phạt số tiền 140 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Không chỉ vậy, ngày 21/05/2021, Công ty bán 589,300 cp DDV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 6.13% xuống còn 5.72% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV (từ ngưỡng 6% xuống 5%). Đến ngày 06/07/2021, HNX không nhận được công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty đối với cổ phiếu DDV.

Do đó, Thương mại và dịch vụ Việt Kim bị xử phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Với 2 vi phạm trên, CTCP Thương mại và dịch vụ Việt Kim bị xử phạt tổng cộng số tiền là 200 triệu đồng.

Minh Hồng

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED