Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 20/6: Bán ròng hơn 500 tỷ đồng trong phiên thị trường lao dốc

Bên cạnh áp lực xả bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng có phiên giao dịch không mấy tích cực khi quay ra bán ròng hơn 500 tỷ đồng, với tâm điểm là HPG, MWG và VND

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 38,67 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.344,65 tỷ đồng, giảm 55,65% về lượng và 48,62% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 17/6).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 62,22 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.949,08 tỷ đồng, giảm 2,41% về lượng và 15,3% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 23,55 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 604,43 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 23,43 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 315,51 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị đạt 59,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 870.100 đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VGC được mua ròng 39,14 tỷ đồng, tương đương khối lượng 762.400 đơn vị.

Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng 11,37 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 248,1 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, MWG bị bán ròng 192,46 tỷ đồng (2,55 triệu đơn vị) và VND bị bán ròng 144,78 tỷ đồng (8,85 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 595.100 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 10,18 tỷ đồng, giảm 79,71% về lượng và 83,56% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, bán ra 1,34 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 21,3 tỷ đồng, giảm 60,29% về lượng và 64,18% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 744.300 đơn vị, tăng 69,35% so với phiên trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 11,12 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 2,47 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 3,22 tỷ đồng, tương đương khối lượng 66.600 đơn vị. Tiếp theo là TNG được mua ròng 2,24 tỷ đồng (69.000 đơn vị).

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng 994.100 đơn vị, giá trị tương ứng 12,87 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VCS bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng và PVS bị bán ròng 1,6 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 5,12 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 162,63 tỷ đồng, tăng 88,55% về lượng và 86,55% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,51 triệu đơn vị, giá trị 55,54 tỷ đồng, giảm 73,71% về lượng và 17,89% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 3,61 triệu đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 3,03 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 107,09 tỷ đồng, tăng gấp gần 4,5 lần so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 2,08 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 62,98 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, GEE được mua ròng 1,6 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 50,32 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VTP với khối lượng 102.980 đơn vị, giá trị tương ứng 5,54 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, LTG bị bán ròng 50.000 đơn vị, giá trị tương ứng hơn 2 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 20/6, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 20,68 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 508,46 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch trước đó ngày 17/6 mua ròng 19,96 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 337,52 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED