Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/12: Ồ ạt chốt lời cổ phiếu CEO, bán ròng 1.258 tỷ đồng

Trong khi áp lực bán trên sàn HOSE đã giảm khá mạnh, thì trên HNX, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng với tâm điểm là CEO bị bán ròng tới hơn 925 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 13,61 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng 362,31 tỷ đồng, giảm 79,66% về lượng và 81,26% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 144,45 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.351,84 tỷ đồng (giảm 17,68% về lượng và 24,54% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 158,06 triệu đơn vị, giá trị 6.714,15 tỷ đồng (giảm 34,8% về lượng và 35,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/12

30.300.860

30.642.420

-341.560

1.216.000

1.233.380

-17.380

21/12

31.968.730

30.571.330

1.397.400

1.496.900

1.446.870

50.030

22/12

29.622.000

30.266.650

-644.650

1.313.020

1.108.480

204.540

23/12

27.592.860

38.963.560

-11.370.700

1.310.670

1.931.500

-620.830

24/12

24.964.900

27.620.200

-2.655.300

1.015.250

993.920

21.330

Tổng

144.449.350

158.064.160

-13.614.810

6.351.840

6.714.150

-362.310

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 20/12.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 15,17 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 938,03 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần về lượng và 5,6 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,6 triệu đơn vị, giá trị 79,5 tỷ đồng (giảm 523,95% về lượng và 77,47% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 17,77 triệu đơn vị, giá trị 1.017,53 đồng (tăng 91,87% về lượng và 106% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 20-24/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/12

612.790

620.420

-7.630

17.200

11.950

5.250

21/12

757.330

3.772.130

-3.014.800

18.540

203.230

-184.690

22/12

326.450

5.439.860

-5.113.410

13.700

345.930

-332.230

23/12

485.300

4.427.740

-3.942.440

13.570

267.830

-254.260

24/12

419.070

3.506.400

-3.087.330

16.490

188.590

-172.100

Tổng

2.600.940

17.766.550

-15.165.610

79.500

1.017.530

-938.030

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 273.090 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 42,34 tỷ đồng, giảm 72,79% về lượng và 1,17% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,86 triệu đơn vị, giá trị 124,54 tỷ đồng (tăng 10% về lượng và 14,78% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,58 triệu đơn vị, giá trị 82,2 tỷ đồng (tăng 62,26% về lượng và 25,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 20-24/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/12

127.480

212.970

-85.490

7.780

5.550

2.230

21/12

746.100

446.070

300.030

35.720

20.860

14.860

22/12

760.400

552.100

208.300

36.670

22.500

14.170

23/12

623.170

577.860

45.310

28.840

20.570

8.270

24/12

599.550

794.610

-195.060

15.530

12.720

2.810

Tổng

2.856.700

2.583.610

273.090

124.540

82.200

42.340

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 69,67 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.258 tỷ đồng, giảm 91,47% về khối lượng và hơn 38% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 2.031,55 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị mua ròng đạt 445,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,25 triệu đơn vị.

Trong khi đó, VRE dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt hơn 6,12 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 190,6 tỷ đồng. Tiếp theo là CTG được mua ròng 5,31 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 170,9 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MSN bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 376,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 2,23 triệu đơn vị. Còn HPG bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 5,32 triệu đơn vị, tương đương 243,1 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là CII đạt 155,1 tỷ đồng, TVS đạt 92 tỷ đồng, GAS đạt 79,8 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị đạt 12 tỷ đồng, tương đương khối lượng 103.160 đơn vị. Tiếp theo là IDC được mua ròng 10,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 144.600 đơn vị.

Tuy nhiên, PVS là mã được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 406.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 10,6 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu CEO với khối lượng 14,95 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 925,1 tỷ đồng. Tiếp theo là SHS bị bán ròng 574.860 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 28,8 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng đạt 450.060 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng đạt 21,8 tỷ đồng. Còn CLX dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 363.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 9,5 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED