Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 25-29/4: Bán mạnh cổ phiếu bất động sản, vẫn mua ròng hơn 800 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng tích cực trong tuần cuối cùng của tháng 4 với tổng giá trị hơn 810 tỷ đồng. Trong đó, danh mục bán ra của khối này chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản như VHM, DXG, NVL…

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 19,09 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 800,44 tỷ đồng, giảm 82% về lượng và 69% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 269,36 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 11.758,75 tỷ đồng (giảm 13,62% về lượng nhưng tăng 2,82% giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 250,27 triệu đơn vị, giá trị 10.958,31 tỷ đồng (tăng 21,71% về lượng và 23,8% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 25-29/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/4

64.519.000

56.875.770

7.643.230

2.258.800

2.032.620

226.180

26/4

78.273.820

40.949.920

37.323.900

2.850.640

1.810.730

1.039.910

27/4

36.524.410

51.348.910

-14.824.500

1.642.540

1.895.770

-253.230

28/4

29.001.900

41.432.200

-12.430.300

1.228.330

1.535.910

-307.580

29/4

61.039.300

59.660.110

1.379.190

3.778.440

3.683.280

95.160

Tổng

269.358.430

250.266.910

19.091.520

11.758.750

10.958.310

800.440

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 794.990 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 13,57 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 450.370 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 28,74 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,83 triệu đơn vị, giá trị 83,31 tỷ đồng (tăng 9,58% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,04 triệu đơn vị, giá trị 69,74 đồng (giảm 23% về lượng và 37,84% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 25-29/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/4

1.534.300

1.127.500

406.800

32.890

18.470

14.420

26/4

633.600

1.528.810

-895.210

14.870

37.600

-22.730

27/4

244.700

84.220

160.480

4.930

1.790

3.140

28/4

516.600

211.930

304.670

9.030

10.250

-1.220

29/4

904.550

86.300

818.250

21.590

1.630

19.960

Tổng

3.833.750

3.038.760

794.990

83.310

69.740

13.570

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 27/4.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 0,16 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 0,42 tỷ đồng, giảm 87,34% về lượng và 89,7% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,38 triệu đơn vị, giá trị 86,92 tỷ đồng (cùng giảm hơn 40% về lượng và giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,22 triệu đơn vị, giá trị 87,34 tỷ đồng (giảm 19,8% về lượng và 41,45% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 25-29/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/4

681.710

239.300

442.410

25.060

14.950

10.110

26/4

472.100

269.600

202.500

13.990

12.620

1.370

27/4

296.200

863.200

-567.000

12.080

26.630

-14.550

28/4

476.900

399.300

77.600

20.350

18.420

1.930

29/4

453.000

449.080

3.920

15.440

14.720

720

Tổng

2.379.910

2.220.480

159.430

86.920

87.340

-420

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng hơn 20,05 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 813,59 tỷ đồng, giảm 81,26% về lượng và 68,12% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 2.552,28 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu NLG về giá trị, đạt 272,92 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,92 tỷ đồng.

Trong khi đó, SBT dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 6,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 130 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VHM vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 8,11 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 512,7 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là DXG bị bán ròng 3,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 130,65 tỷ đồng và NVL bị bán ròng 2,08 triệu đơn vị, giá trị 163,84 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 945.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 22,55 tỷ đồng.

Trong khi đó, IDC bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 10,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng 204.300 đơn vị và SHS bị bán ròng 8,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng 453.100 đơn vị. Còn MBG bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 627.200 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 6,27 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED