Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 30/5-3/6: Mua ròng hơn 2.100 tỷ đồng, tâm điểm là chứng chỉ quỹ FUEVFVND

Trong khi thị trường chung rung lắc với thanh khoản sụt giảm mạnh thì khối ngoại lại có tuần từ 30/5 – 3/6 giao dịch sôi động và trở lại mua ròng hơn 2.100 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 40,35 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.978,4 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 11,56 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 387,26 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 232,54 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.045,81 tỷ đồng (tăng 25,82% về lượng và 57,34% giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 192,19 triệu đơn vị, giá trị 7.067,41 tỷ đồng (giảm 2,13% về lượng nhưng tăng 15,17% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 30/5-3/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/5

85.715.300

39.873.900

45.841.400

3.357.740

1.652.360

1.705.380

31/5

56.494.300

46.107.360

10.386.940

2.042.670

1.650.200

392.470

1/6

43.058.900

34.055.600

9.003.300

1.797.870

1.198.060

599.810

2/6

28.373.250

47.129.530

-18.756.280

1.082.390

1.619.100

-536.710

3/6

18.893.260

25.023.460

-6.130.200

765.140

947.690

-182.550

Tổng

232.535.010

192.189.850

40.345.160

9.045.810

7.067.410

1.978.400

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,45 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 103,87 tỷ đồng, tăng 241,33% về lượng và gần 169% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,84 triệu đơn vị, giá trị 175,49 tỷ đồng (tăng 145,85% về lượng và 124,21% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,39 triệu đơn vị, giá trị 71,62 đồng (tăng 75,1% về lượng và 80,81% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 30/5-3/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/5

435.200

583.800

-148.600

13.040

13.610

-570

31/5

1.924.200

598.300

1.325.900

79.830

22.910

56.920

1/6

2.746.400

296.600

2.449.800

66.630

9.480

57.150

2/6

370.010

564.020

-194.010

7.230

16.170

-8.940

3/6

362.100

345.620

16.480

8.760

9.450

-690

Tổng

5.837.910

2.388.340

3.449.570

175.490

71.620

103.870

Tương tự, trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,79 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 41,17 tỷ đồng, giảm 51,49% về lượng và 38,63% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,31 triệu đơn vị, giá trị 236,65 tỷ đồng (giảm 20,52% về lượng và 2% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,52 triệu đơn vị, giá trị 195,48 đồng (đạt xấp xỉ về lượng và giảm 3,22% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 30/5-3/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/5

466.900

377.600

89.300

14.020

12.800

1.220

31/5

2.953.200

3.275.410

-322.210

109.730

118.540

-8.810

1/6

2.384.900

155.500

2.229.400

67.940

8.240

59.700

2/6

803.510

965.970

-162.460

23.720

30.610

-6.890

3/6

704.200

750.060

-45.860

21.240

25.290

-4.050

Tổng

7.312.710

5.524.540

1.788.170

236.650

195.480

41.170

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 45,58 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 2.123,44 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 10,22 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 281,52 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng 47,57 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.358,6 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là FPT đạt 391,1 tỷ đồng (3,27 triệu đơn vị), DGC đạt 272 tỷ đồng (1,19 triệu đơn vị), VHM đạt 135,6 tỷ đồng (1,94 triệu đơn vị), CTG đạt 132,5 tỷ đồng (4,79 triệu đơn vị)…

Trái lại, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 8,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 188,3 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là PNJ được mua ròng 170,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,43 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 43,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 801.600 đơn vị.

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu SHS dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 1,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 27,7 tỷ đồng. Tiếp theo là PVS được mua ròng 1,29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt 39,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, THD bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 11,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 281.800 đơn vị và PLC bị bán ròng 10,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 313.500 đơn vị.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 1,75 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 47,2 tỷ đồng; còn NTC bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 6,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 38.700 đơn vị.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED