Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần qua ngày 6-10/6: Gom mạnh chứng chỉ quỹ FUEVFVND và cổ phiếu BSR

Nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch tích cực khi mua ròng gần 1.200 tỷ đồng trong tuần rung lắc đầu tháng 6. Trong đó, tâm điểm mua vào của khối này là chứng chỉ quỹ FUEVFVND và cổ phiếu BSR.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 20,79 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 758,35 tỷ đồng, giảm 48,46% về lượng và 61,67% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 195,97 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.609,09 tỷ đồng (cùng giảm hơn 15% cả về lượng và giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 175,18 triệu đơn vị, giá trị 6.850,74 tỷ đồng (giảm 8,85% về lượng và 3,07% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 6-10/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/6

46.006.440

48.698.440

-2.692.000

2.078.780

2.024.420

54.360

7/6

45.003.000

39.207.920

5.795.080

1.758.300

1.598.320

159.980

8/6

39.890.900

30.457.200

9.433.700

1.497.230

1.222.690

274.540

9/6

36.924.700

28.415.790

8.508.910

1.247.890

1.065.880

182.010

10/6

28.147.900

28.398.600

-250.700

1.026.890

939.430

87.460

Tổng

195.972.940

175.177.950

20.794.990

7.609.090

6.850.740

758.350

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 16,81 tỷ đồng, giảm 39% về lượng và 83,82% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,07 triệu đơn vị, giá trị 173,16 tỷ đồng (tăng 21% về lượng nhưng giảm 1,33% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,97 triệu đơn vị, giá trị 156,35 đồng (tăng 107,94% về lượng và 118,3% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 6-10/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/6

288.700

1.422.810

-1.134.110

5.150

46.380

-41.230

7/6

1.296.100

99.170

1.196.930

26.520

2.500

24.020

8/6

2.255.170

2.348.740

-93.570

60.610

75.400

-14.790

9/6

3.028.200

964.800

2.063.400

75.630

29.900

45.730

10/6

201.130

130.900

70.230

5.250

2.170

3.080

Tổng

7.069.300

4.966.420

2.102.880

173.160

156.350

16.810

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày cuối tuần 10/6.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 11,77 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 368,03 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần về lượng và gần 8 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 18,6 triệu đơn vị, giá trị 588,88 tỷ đồng (tăng khoảng 150% cả về lượng và giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,83 triệu đơn vị, giá trị 220,85 đồng (tăng 23,61% về lượng và 12,98% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 6-10/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/6

8.135.000

2.239.100

5.895.900

249.080

65.400

183.680

7/6

3.190.200

1.151.360

2.038.840

100.810

34.670

66.140

8/6

2.388.900

547.100

1.841.800

82.720

21.510

61.210

9/6

4.232.320

1.903.690

2.328.630

140.720

77.310

63.410

10/6

649.230

987.660

-338.430

15.550

21.960

-6.410

Tổng

18.595.650

6.828.910

11.766.740

588.880

220.850

368.030

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 34,66 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.143,19 tỷ đồng, giảm 23,96% về lượng và 46,16% về giá trị so với tuần trước đó (mua ròng 2.123,44 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng 16,45 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 478 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là DPM được mua ròng 372,4 tỷ đồng (5,49 triệu đơn vị) và MSN được mua ròng 244,5 tỷ đồng (hơn 2 triệu đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 7,89 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 262,4 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, VNM bị bán ròng 114,5 tỷ đồng, NVL bị bán ròng 111,3 tỷ đồng, E1VFVN30 bị bán ròng 101,8 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng hơn 4,25 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 78 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 3,34 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 107,8 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 13,82 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 430,8 tỷ đồng; còn ACV bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 35,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 427.300 đơn vị và OIL bị bán ròng 20,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,34 triệu đơn vị.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED