Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 04/2023 cần nhớ

[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 04/2023 cần nhớ
[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 04/2023 cần nhớ

 

HHG
0.00%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

GAS
-1.08%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

GMD
-1.08%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

PLX
+1.78%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Vietstock – [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 04/2023 cần nhớ

Một số sự kiện công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán đáng chú ý trong tháng 04 gồm có công bố PMI và đáo hạn HĐTL VN30F2304.

* [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 03/2023 cần nhớ

* [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 02/2023 cần nhớ

  • 03/04: Công bố PMI

  • 20/04: Hạn công bố BCTC quý 1/2023, Hạn công bố Báo cáo thường niên 2022, Đáo hạn HĐTL VN30F2304

  • 30/04: Hạn công bố BCTC quý 1/2023 (nếu là BCTC CTM/HN/TH), Hạn cuối tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kịp thời và đúng hạn là trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp đối với cổ đông và nhà đầu tư khi đã là công ty đại chúng. Đây cũng là tiêu chí xét duyệt đầu tiên trong chương trình bình chọn IR thường niên (IR Awards) do Vietstock và Báo Tài chính & Cuộc sống đồng tổ chức nhằm vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm.

Xử phạt vi phạm công bố thông tin đáng chú ý trong tháng 03/2023

Trong tháng gần nhất (tháng 03/2023), Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm công bố thông tin đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (HOSE: GAS (HM:GAS)), CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC) và CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP) do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

CTCP Hoàng Hà (HNX: HN:HHG) bị xử phạt do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin. CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) bị xử phạt do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An (HNX: LBE) bị xử phạt do bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex (HM:PLX) (HOSE: PJT) và CTCP Gemadept (HOSE: HM:GMD) bị xử phạt do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

IR AWARDS 2023

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

IR Awards là chương trình thường niên, thực hiện đánh giá toàn diện hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết, bao gồm Khảo sát công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Bình chọn IR hai hạng mục và Vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm.

  • Ban tổ chức: Vietstock với Báo Tài chính và Cuộc sống
  • Website chương trình: https://ir.vietstock.vn/

Phòng Dữ liệu Vietstock

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED