Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Nếu VPB “không gánh”, nhà đầu tư ngoại sẽ bán ròng tới hơn 2.100 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 9

Mặc dù rót ròng tới hơn 850 tỷ đồng cổ phiếu VPB, nhưng nhà đầu tư ngoại đã trở lại trạng thái không mấy tích cực khi bán ròng 1.265 tỷ đồng trong tuần giao dịch khởi sắc đầu tháng 9.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 8/9. Tổng cộng, khối này đã quay ra bán ròng 33,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.300,84 tỷ đồng; trong khi tuần cuối cùng của tháng 8 mua ròng 26,52 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 928,39 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 208,83 triệu đơn vị, giá trị đạt 6.044,13 tỷ đồng (tăng nhẹ 2,3% về lượng nhưng giảm 8,73% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 242,37 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 7.344,97 tỷ đồng (tăng 36,46% về lượng và 29% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 5-8/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

49.767.470

61.379.540

-11.612.070

1.565.340

1.950.010

-384.670

6/9

55.832.640

51.916.260

3.916.380

1.449.270

1.558.570

-109.300

7/9

38.885.540

69.400.430

-30.514.890

1.252.690

2.136.630

-883.940

8/9

64.348.400

59.669.180

4.679.220

1.776.830

1.699.760

77.070

Tổng

208.834.050

242.365.410

-33.531.360

6.044.130

7.344.970

-1.300.840

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên liên tiếp. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 1,22 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 53,45 tỷ đồng; giảm 72,54% về lượng và giảm 52,9% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 4,15 triệu đơn vị, giá trị 119 tỷ đồng (giảm 60,61% về lượng và 58,13% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 2,93 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 65,56 tỷ đồng (giảm 51,86% về lượng và 61,61% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 5-8/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

1.460.490

1.328.190

132.300

35.010

29.790

5.220

6/9

793.600

564.270

229.330

26.590

13.490

13.100

7/9

792.350

764.900

27.450

23.090

17.680

5.410

8/9

1.107.630

272.300

835.330

34.320

4.600

29.720

Tổng

4.154.070

2.929.660

1.224.410

119.010

65.560

53.450

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 8/9. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 333.080 đơn vị, giá trị là bán ròng 18,16 tỷ đồng, tăng gần 31% về lượng nhưng giảm 33,21% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 4,04 triệu đơn vị, giá trị đạt 117,49 tỷ đồng (tăng 70,2% về lượng và 61,5% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 3,7 triệu đơn vị, giá trị 135,65 tỷ đồng (tăng 74,91% về lượng và 35,73% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 5-8/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

1.215.910

1.198.140

17.770

38.710

40.510

-1.800

6/9

924.340

1.196.800

-272.460

31.090

47.740

-16.650

7/9

836.840

880.100

-43.260

20.090

32.320

-12.230

8/9

1.059.260

428.230

631.030

27.600

15.080

12.520

Tổng

4.036.350

3.703.270

333.080

117.490

135.650

-18.160

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 5-8/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng hơn 31,97 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1.265,55 tỷ đồng; trong khi tuần giao dịch trước đó ngày 28-31/8 mua ròng 31,23 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.014,67 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với khối lượng đạt 41,29 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 856,41 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VNM được mua ròng 294,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 3,72 triệu đơn vị.

Trái lại, khối này đã bán ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng 17,25 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 470 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là HPG bị bán ròng 17,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 499,75 tỷ đồng và SSI bị bán ròng 9,44 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 315,79 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 27,2 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu NVB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 5,83 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED