Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua cổ phiếu IPO?

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua cổ phiếu IPO?

IPO là cụm từ viết tắt của Initial Public Offering (lần đầu tiên phát hành ra công chúng). Đây là hoạt động của các doanh nghiệp lần đầu tiên mở bán công khai cổ phiếu, hay còn gọi là huy động vốn từ công chúng một cách phổ biến, rộng rãi, bằng việc niêm yết cổ phiếu lần đầu tiên trên sàn chứng khoán.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ bao nhiêu mới được IPO?

 • Trên 80 tỷ đồng
 • Trên 50 tỷ đồng
 • Trên 30 tỷ đồng
 • Trên 10 tỷ đồng

Việc tiến hành IPO phải tuân thủ các điều kiện sau:
1. Mức vốn điều lệ đã góp của tổ chức phát hành tại thời điểm chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên
2. Hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành trong 2 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm chào bán
3. Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn. Trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1,000 tỷ đồng trở lên, thì tỷ lệ tự do chuyển nhượng giảm xuống còn 10%
4. Các cổ đông lớn của tổ chức phát hành phải cam kết nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong thời hạn ít nhất một năm kể từ ngày IPO
5. Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị điều tra hình sự hoặc đã bị kết án về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Mục đích của hoạt động IPO là gì?

 • Gia tăng nguồn vốn, mở rộng đầu tư kinh doanh, sản xuất
 • Có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ, lẻ
 • Các nhân viên của doanh nghiệp có khả năng sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp đó
 • Tất cả các ý trên

Hoạt động IPO mang lại rất nhiều thuận lợi, ưu điểm cho doanh nghiệp. Một số mục đích khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động IPO có thể kể đến như:
1. Gia tăng nguồn vốn, mở rộng đầu tư kinh doanh, sản xuất.
2. Gia tăng thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp.
3. Các nhân viên của doanh nghiệp có khả năng sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp đó.
4. Có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ, lẻ.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua cổ phiếu IPO?

 • Ưu tiên lựa chọn các công ty sử dụng dịch vụ tư vấn có danh tiếng, chất lượng trong ngành
 • Tìm hiểu rõ bản cáo bạch của doanh nghiệp thực hiện IPO
 • Nghiên cứu ngành nghề hoạt động của công ty thực hiện IPO một cách khách quan
 • Tất cả các ý trên

Mặc dù tham gia IPO, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu vào việc mua IPO, nhà đầu tư vẫn phải lưu ý một số điểm sau:
1. Tìm hiểu rõ bản cáo bạch của doanh nghiệp thực hiện IPO
2. Nghiên cứu ngành nghề hoạt động của công ty thực hiện IPO một cách khách quan
3. Ưu tiên lựa chọn các công ty sử dụng dịch vụ tư vấn có danh tiếng, chất lượng trong ngành
4. Luôn chủ động trong việc tiếp cận thông tin và kiên nhẫn chờ đợi
Bên cạnh những lưu ý đặc biệt đã được nêu cụ thể ở trên thì những người mua IPO, đặc biệt là những người lần đầu tiên tham gia vào thị trường này cũng cần phải lưu ý thêm một số các điểm sau:
– Hoàn tất quá trình đăng ký mua IPO trước khi kết thúc thời gian phát hành để có thể dễ dàng chỉnh sửa những thông tin cần thiết.
– Cổ phiếu được phát hành IPO có thể chuyển nhượng với số lượng nhất định
– Nên hạn chế hoặc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua IPO của các doanh nghiệp mới thành lập, chưa ổn định được mô hình kinh doanh.
– Nhờ sự tư vấn của các chuyên gia, tư vấn viên tại các công ty chứng khoán để hiểu rõ hơn về quy trình, các thông tin liên quan đến IPO.

Trạng Chứng

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED