Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần 21-25/02

Những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần 21-25/02

Số lượng doanh nghiệp thực hiện chốt quyền trả cổ tức thưa thớt trong tháng 2/2022. Trong tuần giao dịch từ ngày 21-25/02, chỉ có 3 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền.

*Lịch sự kiện doanh nghiệp

Những doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền trong tuần giao dịch từ ngày 21-25/02/2022

Nguồn: HVĐTFinance

Lãi kỷ lục, DNC trả cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 15%

Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) thông báo 22/02 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (dự kiến đầu tháng 4) và nhận cổ tức đợt 2/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/02.

Cổ tức thanh toán bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1 cp nhận 1,500 đồng). Doanh nghiệp cần chi trên 7.5 tỷ đồng để thực hiện vào 28/03.

DNC đã vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, Công đem về 568 tỷ đồng doanh thu thuần và 32 tỷ đồng lãi trước thuế, vượt lần lượt 4% và 24% chỉ tiêu đề ra. Đây cũng là kết quả tốt nhất của DNC từ khi hoạt động.

Kết quả kinh doanh của DNC qua từng năm

TDB trả cổ tức đợt 3/2021 tỷ lệ 5%

Một doanh nghiệp tiện ích khác cũng chốt quyền trả cổ tức trong tuần tới là Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB). Công ty sẽ giao dịch không hưởng quyền vào 23/02 nhằm thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2021, dự kiến ngày 17/03.

Tỷ lệ chia cổ tức đợt này đạt 5%, tương ứng 1 cp nhận 500 đồng. Như vậy tính chung 3 đợt, TDB thanh toán với tổng tỷ lệ 35%, đều bằng tiền mặt.

10 đợt chia cổ tức gần đây của TDB

Nguồn: HVĐTFinance

Năm 2021, DTB đặt tiêu lãi sau thuế 29 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã vượt 13% kế hoạch đề ra.

Xuân Nghĩa

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED