Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức có tổng giám đốc

Hôm nay (20/6), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo. Ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm Tổng Giám đốc HNX sau một thời gian giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Phong – Quyền Tổng Giám đốc HNX – được bổ nhiệm Tổng Giám đốc HNX kể từ ngày 15/6/2023.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành chứng khoán từ năm 1999, công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau đó công tác tại HNX từ năm 2000. Ông Phong từng giữ các chức vụ trưởng phòng, giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005 – 2011), Phó Tổng Giám đốc (2011 – 2021), Quyền Tổng Giám đốc (2021 – 2023).

Chức danh Tổng Giám đốc HNX bị để khuyết từ tháng 3/2016, thời điểm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc HNX thời ấy là ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc HoSE.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức có tổng giám đốc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm Tổng Giám đốc HNX.

Cũng tại lễ công bố, bà Ngô Thị Lan Hương – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) – được điều động và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát HNX kể từ ngày 15/6/2023.

Bà Ngô Thị Lan Hương, sinh năm 1985, trình độ chuyên môn thạc sỹ tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị – Đại học Toulon liên kết với Học viện Tài chính.

Bà Hương công tác tại HNX từ năm 2007, từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc phòng Tổng hợp Pháp chế (2017-2018), Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (2018-2021), Trưởng Kiểm toán nội bộ (2019-2021). Từ tháng 10/2021, bà Hương công tác tại VNX, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên, Phó Trưởng kiểm toán nội bộ.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo HNX đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ ngày 6/8/2021.

Bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX gồm có: ông Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch; ông Nguyễn Anh Phong, Tổng Giám đốc; và 4 Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Đỗ Đức Mạnh, ông Đỗ Văn Tâm và bà Vũ Thị Thúy Ngà.

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED